CCleaner

CCleaner là công cụ dọn dẹp trên Windows , tối ưu hóa khả năng dọn dẹp trình duyệt Firefox, Chrome, cũng như sửa một số lỗi phát sinh trong phiên bản trước.
Bên trên