Autodesk AutoCAD 2022 (x64) Pre-Cracked - Google Drive

  • Thread starter Administrator
  • Ngày gửi
A

Administrator

Administrator
Thành viên BQT
10/11/16
325
10
18
Autodesk AutoCAD 2022 (x64) Pre-Cracked - Google Drive

Autodesk AutoCAD 2022 (x64) Pre-Cracked - Google DriveAutodesk AutoCAD 2022 design and documentation software, of the world’s leading 2D and 3D CAD tools. It will allow you to design and shape the world around you using its powerful and flexible features. Speed documentation, share ideas seamlessly, and explore ideas more intuitively in 3D. With thousands of available add-ons, AutoCAD software provides the ultimate in flexibility, customized for your specific needs. It’s time to take design further.

AutoCAD 2021 enables you to create and explore ideas like never before. It is all you need to create, visualize, document, and share your ideas. From conceptual design through drafting and detailing.
Import a wide variety of other formats including SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA, Rhino, and NX. Drawing views, edge display, and location are instantly updated when an engineering change is made.

FEATURES :-

- Drawing History
Using the drawing revision calendar, you can compare previous versions right in the context of the current drawing.

- Compare Xref
You can now compare versions of an external reference file (Xref) and make changes without leaving the current drawing.

- Improvement of the block palette
Now the block library is available to you anytime, anywhere. Linking to content is possible from the web and mobile version of AutoCAD.

- Improved graphics performance
Now when panning and zooming in 2D, AutoCAD will automatically regenerate the drawing for faster and smoother performance. And with support for multi-core processors, 3D models will feel more responsive to orbit, pan, and zoom operations.

- AutoLISP enhancements
Edit and debug AutoLISP files using the new extension for Microsoft Visual Studio Code. More good news - AutoLISP now fully supports Unicode characters.

- Connecting to cloud storage
Now you can open DWG files stored in any popular cloud directly from the AutoCAD interface. Use Microsoft OneDrive, Box, Dropbox, Google Drive and other storages or Autodesk Drive, which is included with your subscription, by the way.

- Increase in speed
Thanks to the acceleration of processes, you can save your work in just a split second. And installing AutoCAD is now twice as fast.

- Trim and Extend
Commands "Trim" and "Extend" have become smarter - now the default quick mode automatically selects all potential boundaries.

- Improved quick measurements
The Quick option in the MEASUREGEOM command now shows the calculated values for areas and perimeters in a 2D drawing.

- Improvements to the "Cloud" team
Resize the arc for any revision of the revision cloud with the new REVCLOUDPROPERTIES command.

- Breaking an object at one point
Divide a line, arc or polyline into two objects at a selected point using the new BREAKATPOINT command.

Instructions and Fix are provided in files

Autodesk AutoCAD 2022 (x64) Pre-Cracked

Tải Autodesk AutoCAD 2022 (x64) Pre-Cracked - Google Drive

Phần mềm thiết kế và tài liệu Autodesk AutoCAD 2022, trong số các công cụ CAD 2D và 3D hàng đầu thế giới. Nó sẽ cho phép bạn thiết kế và định hình thế giới xung quanh bạn bằng cách sử dụng các tính năng mạnh mẽ và linh hoạt của nó. Tài liệu tốc độ, chia sẻ ý tưởng liền mạch và khám phá ý tưởng trực quan hơn trong 3D. Với hàng nghìn tiện ích bổ sung có sẵn, phần mềm AutoCAD cung cấp tính linh hoạt cao nhất, được tùy chỉnh cho các nhu cầu cụ thể của bạn. Đã đến lúc cần thiết kế thêm.

AutoCAD 2021 cho phép bạn tạo và khám phá những ý tưởng chưa từng có. Đó là tất cả những gì bạn cần để tạo, hình dung, lập tài liệu và chia sẻ ý tưởng của mình. Từ thiết kế ý tưởng thông qua phác thảo và chi tiết hóa.
Nhập nhiều định dạng khác nhau bao gồm SolidWorks, Pro / ENGINEER, CATIA, Rhino và NX. Chế độ xem bản vẽ, hiển thị cạnh và vị trí được cập nhật ngay lập tức khi thực hiện thay đổi kỹ thuật.

ĐẶC TRƯNG :-

- Lịch sử vẽ
Sử dụng lịch sửa đổi bản vẽ, bạn có thể so sánh các phiên bản trước đó ngay trong bối cảnh của bản vẽ hiện tại.

- So sánh Xref
Bây giờ bạn có thể so sánh các phiên bản của tệp tham chiếu bên ngoài (Xref) và thực hiện các thay đổi mà không cần rời khỏi bản vẽ hiện tại.

- Cải thiện bảng khối
Giờ đây, thư viện khối có sẵn cho bạn mọi lúc, mọi nơi. Có thể liên kết với nội dung từ phiên bản AutoCAD dành cho thiết bị di động và web.

- Cải thiện hiệu suất đồ họa
Giờ đây khi xoay và phóng to 2D, AutoCAD sẽ tự động tạo lại bản vẽ để có hiệu suất nhanh hơn và mượt mà hơn. Và với sự hỗ trợ cho bộ xử lý đa lõi, các mô hình 3D sẽ cảm thấy phản ứng nhanh hơn với các hoạt động quỹ đạo, xoay và thu phóng.

- Cải tiến AutoLISP
Chỉnh sửa và gỡ lỗi tệp AutoLISP bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng mới cho Microsoft Visual Studio Code. Tin tốt hơn - AutoLISP hiện hỗ trợ đầy đủ các ký tự Unicode.

- Kết nối với lưu trữ đám mây
Giờ đây, bạn có thể mở các tệp DWG được lưu trữ trong bất kỳ đám mây phổ biến nào trực tiếp từ giao diện AutoCAD. Nhân tiện, hãy sử dụng Microsoft OneDrive, Box, Dropbox, Google Drive và các kho lưu trữ khác hoặc Autodesk Drive, được bao gồm trong đăng ký của bạn.

- Tăng tốc độ
Nhờ sự tăng tốc của các quy trình, bạn có thể lưu công việc của mình chỉ trong tích tắc. Và việc cài đặt AutoCAD giờ đây nhanh hơn gấp đôi.

- Cắt và mở rộng
Các lệnh "Trim" và "Extend" đã trở nên thông minh hơn - giờ đây, chế độ nhanh mặc định sẽ tự động chọn tất cả các ranh giới tiềm năng.

- Cải thiện các phép đo nhanh chóng
Tùy chọn Quick trong lệnh MEASUREGEOM hiện hiển thị các giá trị được tính toán cho các khu vực và chu vi trong bản vẽ 2D.

- Cải tiến cho nhóm "Đám mây"
Thay đổi kích thước vòng cung cho bất kỳ bản sửa đổi nào của đám mây sửa đổi bằng lệnh REVCLOUDPROPERTIES mới.

- Làm vỡ một đối tượng tại một điểm
Chia một đường thẳng, cung tròn hoặc đa đường thành hai đối tượng tại một điểm đã chọn bằng lệnh BREAKATPOINT mới.

Hướng dẫn và Khắc phục được cung cấp trong tệp
 
Chỉnh sửa cuối:

Camera Giá RẻLiên hệ lắp đặt camera tại hải phòng

Kiếm tiền online nhanh 24h

Kiếm tiền online nhanh 24h