Bạn có thể khai thác Bitcoin bằng máy chơi game không?

Bạn có thể khai thác Bitcoin bằng máy chơi game không?

Tôi thấy giá Bitcoin tăng nên tôi muốn sử dụng máy tính chơi game mạnh mẽ của mình để khai thác thêm Bitcoin.

Tuần này, bạn bè đang thảo luận về sự tăng giá mạnh của Bitcoin, báo hiệu sự kết thúc của “mùa đông tiền điện tử”. Hiện tại tôi có một chiếc máy tính chơi game ở nhà với cấu hình mạng ít khi sử dụng. Tôi nghĩ tôi nên cố gắng khai thác Bitcoin bằng nó để kiếm lợi nhuận thay vì thanh lý nó với giá rẻ.

Tuy nhiên, tôi chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bạn nghĩ tôi có nên sử dụng máy chơi game để khai thác không?

người đọc bình minh


Trả lời bằng tài khoản Facebook:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *