KMS Tools Portable 13.04.2024 By Ratiborus (Activator for Windows & Office)

KMS Tools Portable 13.04.2024 By Ratiborus (Activator for Windows & Office)

KMS Tools Portable 13.04.2024 By Ratiborus (Activator for Windows & Office)

The Kms Tools is an activation tools for Windows and Microsoft Products. You can easily activate your windows as well as any Microsoft Products by Ratiborus All-in-one collection tools. With this tools you can activate Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, as well as Office 2010/2013/2016.

Included programs:
AAct Network v1.4.1 Portable
ClearTemp v1.6.0 Portable
KMSCleaner v2.5.1
KMSoffline v2.4.3 RU EN
Office 2013-2024 C2R Install v7.7.7.7 r6
Office Uninstall v2.0.2
W10 Digital Activation Program v1.5.5.3 Portable

VirusTotal:
https://www.virustotal.com/gui/file/2b7d3e668e49e1c8b0c24360441819a1415e6650bc0afde903426baa1e42d874

Magnet Download

^^^Tải

KMS Tools Portable 13.04.2024 By Ratiborus (Activator for Windows & Office)

Mục nhập này đã được đăng trong Download. Đánh dấu trang permalink.
Trả lời bằng tài khoản Facebook:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *