Thông báo ChatGPT của OpenAI: Những gì chúng tôi biết cho đến nay

Thông báo ChatGPT của OpenAI: Những gì chúng tôi biết cho đến nay

OpenAI có kế hoạch phát trực tiếp thông báo vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương vào thứ Hai – nhưng họ đang cố gắng kiểm soát kỳ vọng.

Công ty mô tả sự kiện này là “cơ hội để giới thiệu một số bản cập nhật ChatGPT và GPT-4”. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Sam Altman đã quảng bá sự kiện này bằng một thông điệp, “không phải gpt-5, không phải công cụ tìm kiếm, nhưng chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để tạo ra một số nội dung mới mà chúng tôi nghĩ mọi người sẽ yêu thích! đối với tôi nó giống như một phép thuật vậy.”

Cách diễn đạt của Altman có lẽ đang ám chỉ đến một báo cáo của Reuters được công bố vào đầu tuần này, cho thấy rằng OpenAI có kế hoạch công bố một sản phẩm tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI vào thứ Hai – đánh cắp một số tiếng vang từ hội nghị nhà phát triển Google I/O, bắt đầu vào thứ Ba. Báo cáo cũng cho biết ngày công bố “có thể thay đổi”.

The Information và Bloomberg trước đây đã đưa tin rằng OpenAI có một sản phẩm tìm kiếm đang được phát triển. Theo The Information, sản phẩm sẽ được hỗ trợ một phần bởi Bing (Microsoft là nhà đầu tư và đối tác lớn của OpenAI); Bloomberg cho biết nó sẽ hoạt động như một tính năng trong ChatGPT, cho phép chatbot tìm kiếm trên web và trích dẫn các nguồn – làm cho nó ít có hộp đen trả về các câu trả lời không rõ nguồn gốc.

Vì vậy, về mặt lý thuyết, ít nhất OpenAI có thể công bố tính năng tìm kiếm vào thứ Hai Sự khẳng định của Altman rằng đó “không phải là một công cụ tìm kiếm” vẫn có thể đúng. Chúng ta sẽ thấy.

Buổi phát trực tiếp bắt đầu lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương vào Thứ Hai. Bạn có thể xem trên trang web OpenAI.