Dịch trực tiếp sang tiếng Việt bằng máy ảnh của bạn bằng ứng dụng Google

Dịch trực tiếp sang tiếng Việt bằng máy ảnh của bạn bằng ứng dụng Google

Bản dịch tiếng Việt trực tiếp qua camera đã được Google thêm vào ứng dụng Google Lens nhưng chưa có cho Google Translate.

Dịch ngôn ngữ trực tiếp bằng Google Lens

Trả lời bằng tài khoản Facebook:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *