Ba quan điểm phát triển nguồn nhân lực bán dẫn ở Việt Nam

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn.

Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Trin, với sự tham dự của hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang cùng các Bộ trưởng, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành. các bộ và ủy ban. Ngành, khu vực và doanh nghiệp.

Thượng Phạm Minh Chính.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chih nhấn mạnh, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn cần được coi là khâu đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: VPG/Nhật Bắc

Sau khi nghe ý kiến ​​các đại biểu, Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu càng nhiều ý kiến ​​xác đáng càng tốt và hoàn thành việc công bố kết luận của Thủ tướng sau cuộc họp trong thời gian sớm nhất.

Đào tạo nguồn nhân lực là một trong năm trụ cột của sự phát triển ngành bán dẫn. Ngoài ra, còn có bốn trụ cột: xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tiến hệ thống, huy động nguồn lực và xây dựng hệ sinh thái phát triển.

Trong khi chỉ rõ các điều kiện, nền tảng và điều kiện quan trọng để ươm mầm nhân tài bán dẫn chất lượng cao, Thủ tướng cũng nhấn mạnh 3 khía cạnh trong việc ươm mầm và phát triển nhân tài bán dẫn. .

Nghĩa là, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn cần được coi là bước đột phá để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đa dạng hóa các loại hình đào tạo như đào tạo cơ bản, đào tạo lại, đào tạo chuyển việc, đào tạo kỹ năng, đào tạo tiến sĩ, đào tạo trong và ngoài nước, đào tạo sản xuất, vận hành; nhằm đa dạng hóa mọi nguồn lực, kể cả của nhà nước, xã hội và nhân dân, thúc đẩy quan hệ nhà nước – xã hội – thị trường, thúc đẩy hợp tác công – tư.

Thủ tướng cũng đề xuất 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, gồm: Hoàn thiện cơ sở đào tạo nhân tài bán dẫn và xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù phục vụ đào tạo nhân lực bán dẫn, bao gồm cơ sở đào tạo, trường học, phòng thí nghiệm và sản xuất; Địa điểm…; Đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên, xây dựng các khóa học, tài liệu giảng dạy phù hợp; Phương pháp đào tạo vừa mang tính đột phá, vừa trước mắt và lâu dài; Huy động các nguồn lực của đất nước, các trường, doanh nghiệp và sử dụng; đến sự đa dạng của nó…

Đạt mục tiêu đào tạo 50.000-100.000 nhân tài bán dẫn

Tổng kết cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề xuất nhiệm vụ cụ thể tới các bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đào tạo 50.000 đến 100.000 nhân tài cho ngành bán dẫn vào năm 2030.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và Xây dựng tầm nhìn đến năm 2045”, xây dựng cơ chế, chính sách điều phối phù hợp; cùng chính quyền địa phương thực hiện; thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn trong nước.

Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch bồi dưỡng tài năng bán dẫn, xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu giảng dạy hợp tác, đồng thời hướng dẫn các cơ sở đào tạo và nghiên cứu mở thêm các lĩnh vực chuyên môn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành chip bán dẫn; hướng dẫn, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong ngành bán dẫn.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cấp phép lao động cho người nước ngoài nhằm tạo điều kiện thu hút chuyên gia, người lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc trong ngành bán dẫn; nghiên cứu thúc đẩy hình thành thị trường lao động bán dẫn ở Việt Nam; thị trường lao động nói chung.

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh ngoại giao kinh tế để phục vụ đào tạo, thu hút nhân tài bán dẫn, hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm.

Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thị thực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chuyên gia nước ngoài.

Ván dăm1.jpg
Đào tạo nguồn nhân lực được xác định là một trong 5 trụ cột để phát triển ngành bán dẫn.Ảnh minh họa: TSMC

Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị liên quan như viện nghiên cứu khoa học, trường học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh… tham gia triển khai, xây dựng công tác đào tạo. các kế hoạch. Nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn, đặc biệt là những ngành phục vụ ứng dụng an ninh, quốc phòng.

Bộ Tài chính nghiên cứu, kiến ​​nghị các cơ quan liên quan sửa đổi cơ chế thực hiện ngân sách quốc gia đối với dự án này, đồng thời sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi thuế tương ứng.

Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng chính sách xem xét, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế tiết kiệm, chuyển vốn cho các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chip bán dẫn đang làm việc tại Việt Nam, có chính sách cho vay ưu đãi đối với sinh viên nhằm thu hút, khuyến khích học tập, nâng cao kỹ năng làm việc.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, nghiên cứu, quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị Đảng ủy, Quốc hội cấp kinh phí ngân sách hỗ trợ học bổng, chính sách ưu đãi cho sinh viên học ngành bán dẫn tại địa phương; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của dự án.

Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tham gia và tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hình thành thị trường nhân lực bán dẫn và đóng góp tích cực vào việc thực hiện Dự án; phối hợp chặt chẽ nhu cầu đào tạo với địa phương, các cơ sở đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo với nhà nước để bổ sung nguồn lực, hỗ trợ thực hiện dự án;

Thủ tướng Phạm Minh Chính hy vọng sau cuộc họp, các đơn vị liên quan sẽ nâng cao nhận thức, hiểu rõ nhiệm vụ của mình, xác định và tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả nhằm đạt mục tiêu đào tạo 50.000 – 100.000 nhân lực cho ngành bán dẫn vào năm 2030.

Đa dạng hóa nguồn lực cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Công nghiệp bán dẫn là ngành cơ bảnBộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết khi gặp ông Chris Miller, tác giả cuốn sách “Cuộc chiến chip”: “Ngành công nghiệp bán dẫn là ngành cơ bản, là ngành mũi nhọn quốc gia”.